ลงชื่อเข้าใช้งาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon
หน้าแรกเกี่ยวกับหน่วยงานบุคลากรโครงสร้างข่าวกิจกรรมปฏิทินกล่องเอกสารสายตรง

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ตำบลละแม  อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๗๐

โทร. ๐๗๗-๕๔๔๐๖๘ , ๐๗๗-๕๔๔๒๕๘