นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM ให้แก่เกษตรกรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ปรับปรุงข้อมูล : 18 มกราคม 2562 , 16:19:14       จำนวนเข้าดู : 152
โครงการ "ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข"
ปรับปรุงข้อมูล : 18 มกราคม 2562 , 15:50:40       จำนวนเข้าดู : 1
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ศึกษาดูงานการผลิตพืชและปุ๋ยอินทรีย์ ม.แม่โจ้-ชุมพร
ปรับปรุงข้อมูล : 18 มกราคม 2562 , 15:02:59       จำนวนเข้าดู : 1
ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันแหนบทองคำ
ปรับปรุงข้อมูล : 17 มกราคม 2562 , 13:00:58       จำนวนเข้าดู : 21
อ.ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย และนักศึกษาสาขาวิชาการการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านทรัพย์ทวี
ปรับปรุงข้อมูล : 17 มกราคม 2562 , 11:13:18       จำนวนเข้าดู : 16
ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ อาคาร 80 ปี ม.แม่โจ้-ชุมพร
ปรับปรุงข้อมูล : 12 มกราคม 2562 , 18:27:15       จำนวนเข้าดู : 55
งานวิจัยของ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ปรับปรุงข้อมูล : 08 มกราคม 2562 , 20:18:07       จำนวนเข้าดู : 68
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ปรับปรุงข้อมูล : 08 มกราคม 2562 , 14:34:35       จำนวนเข้าดู : 53
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเก็บขยะริมหาดแม่โจ้-ชุมพร หลังพายุปาบึกผ่านพ้น
ปรับปรุงข้อมูล : 07 มกราคม 2562 , 16:41:49       จำนวนเข้าดู : 70
ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
ปรับปรุงข้อมูล : 02 มกราคม 2562 , 23:35:35       จำนวนเข้าดู : 70
ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การเป็นเจ้าบ้านที่ดี"
ปรับปรุงข้อมูล : 02 มกราคม 2562 , 23:27:46       จำนวนเข้าดู : 63
ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ม.แม่โจ้-ชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การเป็นเจ้าบ้านที่ดี"
ปรับปรุงข้อมูล : 02 มกราคม 2562 , 23:25:26       จำนวนเข้าดู : 47
ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การเป็นเจ้าบ้านที่ดี"
ปรับปรุงข้อมูล : 02 มกราคม 2562 , 23:17:56       จำนวนเข้าดู : 46
ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย ร่วมแสดงผลงานของบ้านปากน้ำละแม ในงานมหกรรมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ปรับปรุงข้อมูล : 02 มกราคม 2562 , 23:11:10       จำนวนเข้าดู : 55
ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย ร่วมแสดงผลงานของบ้านปากน้ำละแม ในงานมหกรรมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ปรับปรุงข้อมูล : 02 มกราคม 2562 , 22:49:30       จำนวนเข้าดู : 42
ผศ.อำนาจ รักษาพล ร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้-อีสานใต้
ปรับปรุงข้อมูล : 28 ธันวาคม 2561 , 16:25:22       จำนวนเข้าดู : 41
ผศ.อำนาจ รักษาพล เข้าร่วมประชุมสมาคมการท่องเที่ยว ณ ชุมชนบ้านทรายขาว จ.ปัตตานี
ปรับปรุงข้อมูล : 28 ธันวาคม 2561 , 16:13:29       จำนวนเข้าดู : 41
นศ.แม่โจ้-ชุมพร ถ่ายทอดการดำเนินกิจกรรม "กองกำลังเที่ยวรับใช้สังคม" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ"
ปรับปรุงข้อมูล : 28 ธันวาคม 2561 , 16:01:24       จำนวนเข้าดู : 43
ผศ. อำนาจ รักษาพล ร่วมการเสวนานโยบายสาธารณะ หัวข้อ "บทเรียนและชุดประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยชุมชนภาคใต้ สู่การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนระดับประเทศ"
ปรับปรุงข้อมูล : 28 ธันวาคม 2561 , 15:42:13       จำนวนเข้าดู : 54
ผศ.อำนาจ รักษาพล ร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
ปรับปรุงข้อมูล : 28 ธันวาคม 2561 , 15:30:55       จำนวนเข้าดู : 42
12345678910...>>