ลงชื่อเข้าใช้งาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon
หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร โครงสร้าง ข่าวกิจกรรม กล่องเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม สายตรง ติดต่อ

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ตำบลละแม  อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๗๐

โทร. ๐๗๗-๕๔๔๐๖๘ , ๐๗๗-๕๔๔๒๕๘