ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดอบรม Smart Farming การให้น้ำแบบอัจฉริยะ ให้แก่เกษตรกร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร


ปรับปรุงข้อมูล : 11/2/2562 9:19:45     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 151

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำโดย อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และอาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์ ผู้รับผิดชอบโครงการเทคโนโลยี Smart Farming โดยการบริหารจัดการระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะในสวนทุเรียนอย่างยั่งยืน ร่วมด้วย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผศ. ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และ ผศ. ดร. ณัฐพงศ์ รัตนเดช ผศ. ดร. รัฐพงษ์ สุวลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ แก่เกษตรกร บ้านห้วยไทร ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมเปิดบ้านแม่โจ้ - ชุมพร วันที่ 2

16/8/2562 21:29:46
61

ประมวลภาพวันแรก เปิดบ้านแม่โจ้ - ชุมพร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2562

15/8/2562 19:58:18
48

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

9/8/2562 12:52:19
63

ชมรมกองกำลังเที่ยวรับใช้สังคม ได้รับรางวัลระดับทอง โครงการจัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

9/8/2562 11:38:08
22

อาจารย์ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ นำเสนอผลงานการนำระบบการบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ (Smart Farming) ในสวนทุเรียน

6/8/2562 12:30:27
43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

4/8/2562 17:16:02
25

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

1/8/2562 13:39:05
70

นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน นายอัชฌา แดงกนิษฐ์ เชิญนักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1

1/8/2562 13:14:48
32

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รับรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโลโยลีระดับประเทศ หมู่บ้านต้นแบบ (บ้านส้มจิ๊ด)

8/7/2562 16:16:17
294

ประกาศประกวดราคาซื้อพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

27/6/2562 15:10:28
90