ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับพัฒนาชุมชน อ.ละแม จัดกิจกรรมศึกษาและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวน้ำตกจำปูน


ปรับปรุงข้อมูล : 11/2/2562 20:43:02     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 96

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอละแม ร่วมจัดกิจกรรมศึกษาและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ณ น้ำตกจำปูน หมู่ 19 บ้านทรัพย์ทวี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานและท่องเที่ยว จำนวน 270 คน ในวันที่ 12 และระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอละแมให้แก่ประชาชน และชุมชนในท้องถิ่น 

พิเศษเฉพาะวันนี้-เดือนมีนาคม 2562 พักโฮมสเตย์ 1 วัน 1 คืน (พร้อมอาหาร 2 มื้อ) และร่วมกิจกรรมเที่ยวชมน้ำตกจำปูน มีบริการรถโฟวีล และไกด์ท้องถิ่น

นักศึกษา ราคา 350 บาท/ท่าน

บุคคลทั่วไป ราคา 500 บาท/ท่าน

สนใจติดต่อ คุณนันทา ธรรมชูโชติ 097-027 5423 อ.ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย 095-024 6856

ชมคลิปน้ำตกจำปูน https://www.youtube.com/watch?v=7fQwMoFRW3g&feature=youtu.be

ข่าวล่าสุด

อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

25/3/2562 22:15:05
15

บ. สยามแม๊คโคร จำกัด (มหาชน) มอบทุนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

25/3/2562 18:24:00
9

ประกาศ (ด่วนที่สุด) นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ไปรับบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

25/3/2562 14:06:10
105

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

23/3/2562 0:49:35
28

โครงการค่ายธรรมจาริณี รุ่นที่ 13

22/3/2562 23:31:19
12

รัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

22/3/2562 20:01:00
16

MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานเกษตรอำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านเกษตรอินทรีย์และปาล์มน้ำมัน

18/3/2562 14:32:53
55

อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ความสามารถเป็นผู้นำในงานด้านแรงงานระดับพื้นที่" ให้แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพังงา

18/3/2562 11:00:06
12

การเสวนาเรื่อง "การฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านและการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จังหวัดชุมพร"

15/3/2562 16:07:56
28

บุคลากรและนักศึกษา ม. แม่โจ้-ชุมพร ร่วมบริจาคโลหิต

15/3/2562 14:36:47
25