ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่กรอกความประสงค์ หรือความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี


ปรับปรุงข้อมูล : 2/12/2562 16:36:54     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 216

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่กรอกความประสงค์ หรือความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  MJU Pre-TCAS รอบที่ 1 โดยกรอกผ่านระบบ "ลงทะเบียนให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

5/12/2562 13:58:14
8

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่กรอกความประสงค์ หรือความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

2/12/2562 16:36:54
217

อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากรการพัฒนาเกษตรกรลูกค้า ธกส. ให้เป็น SMART FARMER

29/11/2562 22:17:25
22

รร.บ้านหาดใน เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ ม.แม่โจ้-ชุมพร

29/11/2562 20:28:25
26

อ.ดร. ณัชพัฒน์ สุขใส นำนักศึกษาเรียนรู้กับชาวประมง ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือประมง

29/11/2562 16:12:37
17

การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวบ้านหาดสูง หมู่ที่ 3 ตำบลละแม

29/11/2562 16:01:35
17

อ.ดร. ศุทธิกานต์ คงคล้าย พร้อมกับผู้นำชุมชนอำเภอละแม ประชุมแผนพัฒนาศักยภาพชุมชน เริ่ม 1 ธันวาคม 62 นี้

29/11/2562 10:13:24
18

ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ ร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

28/11/2562 15:54:38
28

อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทายาทเกษตรกร และ Smart Farmers สู่เกษตรกร 4.0

28/11/2562 15:40:34
15

อ.ดร.ฐิระ ทองเหลือ ร่วมจัดนิทรรศการและรายงานผลการจัดโครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์นิคมท่าแซะ

28/11/2562 9:57:37
28